ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TP-OTC, yurt içinde ve yurt dışında petrol ameliyelerini ve ticaretini yürütmek amacıyla arama, sondaj, üretim, taşıma, pazarlama, servis hizmetleri ve rafinaj gibi konularda faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket kaliteyi, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak,
 • Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik yönünü desteklemeyi,
 • Sürdürülebilir iş modeliyle Türkiye’de enerji sektöründe örnek olmayı,
 • Milli ve yerli uzman iş gücünün yetiştirilmesini,
 • Milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesini,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • İş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi ve sıfır iş kazası ilkesiyle çalışmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, performansını artırmayı,
 • Tüm faaliyetlerinde ürün ve hizmet kalitesini sürekli artırmayı,
 • Faaliyetlerinde ilgili ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve standartlara uymayı,
 • Standartların uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi,
 • Çevreyi korumak ve kirliliği önlemek amacıyla ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
 • Ortaya çıkan atıkların çevreye etkisini en aza indirmek amacıyla geri dönüşümünü/ bertarafını sağlamayı,
 • Müşteri ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı,
 • Paydaşlarla etkin iletişim sağlayarak ilişkileri şeffaf bir şekilde yönetmeyi,
 • Kurumsal şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk ve fırsatları etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Çalışanlarının yönetim sistemleriyle ilgili farkındalığını artırmayı,
 • Sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışanların danışma ve katılımını teşvik etmeyi ve bu doğrultuda açık iletişim ortamını sağlamayı,

taahhüt eder.