TP-OTC’nin temelleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin, denizlerde petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerini yürüten ana şirketimiz TPAO’nun, 12 Mart 2019 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararıyla atılmıştır. Bu karara istinaden, 2 Nisan 2019 tarihinde, TP-OTC ismi tescil edilmiş ve şirketimiz, deniz operasyonlarına özgü bir şekilde yapılandırılmıştır.

TP-OTC, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde operasyonel hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlamış ve devamında da verilen tüm görevleri, iş güvenliği ve kaliteden taviz vermeksizin başarıyla yerine getirmiştir. Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj faaliyetlerini herhangi bir kesintiye uğratmadan, operasyonel başarının yanında yerli ve milli kaynakların kullanılması neticesinde, Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkı sağlanmıştır.

TP-OTC’nin başarısının ve gücünün kaynağı, sahip olduğu takım ruhudur. Uluslararası şirketlerde tecrübe kazanmış deneyimli çalışanların yanı sıra genç ve dinamik ekip üyeleri, ortak bir amaç uğruna, uyum ve yüksek motivasyon ile görevin başarısı için ter dökmektedir.

TP-OTC; etik değerlerini, ehliyet ve liyakat unsurlarını, çalışmalarında hep ön planda tutmaktadır. Sahip olduğu çok değerli insan kaynağına ek olarak, kullanmakta olduğu ileri teknoloji ile TP-OTC, her gün daha derine ve daha ileriye gitmektedir.

TP-OTC, faaliyet alanlarına yönelik olarak, Türkiye’deki insan kaynağının yetiştirilmesine ve gelişimine büyük önem vermektedir. Hem kendi bünyesindeki faaliyetleriyle hem de tedarikçileri ile birlikte yürüttüğü ortak Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’nin geçmişte sahip olmadığı; offshore sondaj, arama ve üretim teknolojilerini, Türkiye’ye kazandırmayı amaçlamaktadır.

TP-OTC’nin asli görevi, Mavi Vatan’daki sondaj operasyonlarını kesintiye uğratmadan başarıyla icra etmektir. Buna ek olarak, uluslararası kalite standartlarında sunduğu hizmetler ve rekabet gücüyle dünyanın her yerinde servis veren, uluslararası bir oyuncu olmayı da hedeflemektedir.