BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TP-OTC, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütmekte olduğu projeler kapsamında paydaş katılımının ve halkı zamanında bilgilendirmenin önemine inanmaktadır. TP-OTC bu doğrultuda;

  • Şirketin bağlı olduğu Kurumun politikası ve güncel yasal gerekliliklerle de uyumlu olmak koşuluyla; resmi yazışma, basın, sosyal medya, internet sitesi, halka açık toplantılar, e-posta, kısa mesaj (sms) vb. bilgilendirme ve kamuoyu aydınlatma yöntemlerini benimsediğini,
  • Şirkete, faaliyetlerine ve projelerine ilişkin gizli olarak sınıflandırılmayan bilgilerin, kamuya açık hale getirilmesini,
  • Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanan bilgi ve belgeleri tasnif etmeyi,
  • Şirket internet sitesini Türkçe ve İngilizce olarak yayımlamayı, temel belgelere her iki dilde internet sitesinde yer vermeyi,
  • Ulaşan bilgi edinme taleplerini ilgili birimlerle iş birliği içinde incelemeyi ve mevzuata uygun bir biçimde en kısa sürede karşılamayı,
  • Şirketin çıkarlarını ve/veya ilgili paydaşların (kişisel gizlilik dahil) çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri almayı,
  • Bu ilkelerin, faaliyetlere ilişkin üretilen her türlü gizli olmayan bilgiler (basılı, elektronik, sesli ve görsel kayıtlar dahil) için geçerliliğini sağlamayı,

taahhüt eder.

Melih Han BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkanı