Vizyon

Ulusal ve uluslararası sular dâhilinde petrol ve doğalgaz arama, üretim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tümünü her bölgede ve uluslararası standartlarda karşılayan, sektöründeki en iyi uygulamaları içselleştirmiş milli teknoloji merkezi olmak.

Misyon

Ulusal ve uluslararası sular dâhilinde petrol ve doğalgaz arama, üretim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri uluslararası standartlarda vermek, en üst seviyedeki donanıma, yazılıma, teknolojiye ve bunları etkin kullanabilme kabiliyetine sahip olmak, açık deniz saha hizmetleri ve teknolojilerini en üst düzeyde verebilecek nitelikli insan kaynağını istihdam etmek ve yetiştirmek.