T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nın destekleriyle, TPAO ev sahipliğinde düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler 2020 (PEMT’20) toplantısı, 10 Şubat’ta, İstanbul’da gerçekleştirildi.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TPAO ve TP-OTC Genel Müdürü Melih Han Bilgin tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, petrol ve doğal gaz arama ve üretim sektörü temsilcileri ile yerli tedarikçiler, yoğun bir katılım gösterdi. Toplantıda, “Milli Enerji Bağlamında Türkiye Hidrokarbon Sektörü”nün değerlendirildiği bir panelin ardından, altı farklı oturumda, sektörde kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin çalıştaylar gerçekleştirildi.

PEMT’20, TPAO ve TP-OTC’nin, yerli hizmet ve ürün kullanımını arttırma hedefi doğrultusunda, yerli tedarikçiler ve sektör temsilcilerini buluşturarak yeni iş birlikleri açısından önemli bir aşama olarak kaydedildi.